Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient, voor 1 januari van een nieuw kalenderjaar, schriftelijk of per email plaats te vinden bij de ledenadministratie of het secretariaat.

Bij opzegging vanaf 1 januari tot 31 januari worden de bondskosten voor het nieuwe seizoen (€ 25,-) in rekening gebracht.