Algemeen

De coördinatie van de trainingen wordt uitgevoerd door de Jeugd Begeleidingscommissie (JBC) en moet leiden tot goede uitvoering van het door het bestuur vastgestelde trainingsbeleid. Eerste aanspreekpunt is de voorzitter van de JBC.

De trainingscoördinatie wordt als volgt uitgevoerd:
Trainingscoördinator: René van der Heijden (training@ltvmunsel.nl)
Algemene zaken: René van der Heijden (jeugdcommissie@ltvmunsel.nl)

Hebt u klachten of opmerkingen? Wilt u een 10-minutengesprek met de trainer over de vorderingen van uw kind?
LAAT HET ONS EVEN WETEN, wij gaan hier serieus op in.

Het trainingsbeleid is er op gericht uitsluitend leden de mogelijkheid te bieden onder bepaalde voorwaarden tegen betaling gebruik te maken van bepaalde trainingsfaciliteiten. Het bestuur heeft daartoe een inleenovereenkomst afgesloten met de Stichting Sportservice Noord-Brabant en kan zodoende op nader overeen te komen tijden beschikken over een trainer.