Bardienst

Kijk hieronder voor de laatste versie van de bardiensten:
Bardiensten April 2019 - Maart 2020

Onder het motto “met elkaar, voor elkaar” wordt de bar tijdens openingsuren van het paviljoen bemenst door leden van de vereniging. Voor een deel bestaat deze bemensing uit leden die als groep op een vaste dag de bardienst voor hun rekening nemen.

Regels voor bardienst
- Elk lid (vanaf 18 jaar tot 70 jaar) dient tenminste één maal per jaar een bardienst te draaien.
- De tijden van de bardiensten zijn:
Maandag t/m vrijdag: 19.00 tot 23.30 uur
Zaterdag en zondag: 09.30 tot 13.30 uur, 13.30 tot 17.30 uur en 17.30 tot 21.30 uur
- Elk lid kan hiertoe jaarlijks bij het afhalen van de ledenpas een dagdeel kiezen dat nog op het rooster beschikbaar is.
- De bardienst kan worden afgekocht tegen betaling van € 25,- (tarief 2019).
- Twee leden die samen bardienst willen draaien, dienen ieder een dagdeel in te vullen.
- Bij verhindering dient een lid zelf de bardienst te ruilen of anderszins voor vervanging te zorgen.
- Ook als betrokkene tijdens een bardienst moet tennissen (tijdens een toernooi bijvoorbeeld) dient voor vervanging gezorgd te worden.
- Bij het niet verschijnen van een lid op het afgesproken tijdstip is dit lid de afkoopsom én een boete van € 25,- verschuldigd. In totaal dus € 50,- (€ 25,- afkoop en € 25,- boete). Dit bedrag wordt door de penningmeester in rekening gebracht.
- Mocht de bardienst door weers- of andere omstandigheden komen te vervallen, dan dient men op een ander tijdstip deze bardienst te vervullen. Deze wordt dan opnieuw in overleg ingepland.
- Kinderen zijn op ons park welkom, echter niet achter de bar. Oók niet om glazen te spoelen of iets dergelijks. Hier zal strikt op worden toegezien.

Afsluiten van de bardienst
De bar sluit op weekdagen om 23.30 uur. Bij toernooien en competities sluit de bar een uur na afloop van de laatste wedstrijd. Een half uur voor sluiting bel je even met de persoon die de bar komt afsluiten (naam en nummer op lijst in keuken).

Zorg ervoor dat de volgende werkzaamheden zijn gedaan:
- Aanvullen van de voorraad (fris)dranken vanuit de koelkast in de spoelkeuken.
- Aanvullen koelkast in spoelkeuken met voorraad uit magazijn (sleutel magazijn hangt in het sleutelkastje in de keuken).
- Zet de kratten met lege flessen in het magazijn en zet lege kratten onder de bar.
- Spoel alle gebruikte glazen goed, poleer ze (met een handdoek droogmaken zonder het glas met de vingers aan te raken) en zet ze droog in de kast.
- Was gebruikt serviesgoed af in de vaatwasmachine. Zorg ervoor dat er aan het eind geen vuil serviesgoed meer staat!
- Zet vaatwasser uit en trek de stop er uit, zodat water wegloopt.
- Maak, indien gebruikt, de frituur en magnetron goed schoon.
- Laat de keuken opgeruimd en netjes achter.
- Maak de bar goed schoon met heet water. Til ook de roosters op en giet heet water over de lekbak.
- Laat het water uit de spoelbak weglopen en maak ook deze schoon.
- Haal de asbakken binnen en maak deze schoon.
- Maak de tafels (binnen en buiten) schoon met een vochtige doek en ruim alle rotzooi op.
- Zet de stoelen (binnen en buiten) netjes rond de tafels en de barkrukken rond de bar. Schuif de stoelen buiten aan beide lange zijden tegen het paviljoen.
- Doe de luifels omhoog (hoofdstuk 10 Handboek Paviljoen) en vouw de parasols dicht (hoofdstuk 11).
- Stop vuile droge theedoeken in de waston in de keuken, en hang natte exemplaren aan het wasrekje in de keuken.
- Haal volle vuilniszakken uit de vuilnisbakken en neem ze mee naar de container zodra je weggaat.
- Sluit kassaterminal af.

In de keuken hangt een overzicht van de te verrichten werkzaamheden bij het sluiten.

Als bovenstaande wordt uitgevoerd, is de persoon die afsluit snel klaar en werken we gezamenlijk aan een schoon paviljoen. Hartelijk dank voor je hulp!