Bardienst

Kijk hieronder voor de laatste versie van de bardiensten:
Bardiensten April 2018 - Maart 2019

Onder het motto “met elkaar, voor elkaar” wordt de bar tijdens openingsuren van het paviljoen bemenst door leden van de vereniging. Voor een deel bestaat deze bemensing uit leden die als groep op een vaste dag de bardienst voor hun rekening nemen.

Voor het invullen van de overige bardiensten zijn alle leden verplicht om tenminste éénmaal per jaar bardienst te draaien. Voor deze laatste groep zijn de onderstaande regels van toepassing:
- Elk lid (vanaf 18 jaar) dient tenminste één maal per jaar een bardienst te draaien
- De tijden van de bardiensten zijn:
Maandag t/m vrijdag: 19.00 tot 23.30 uur
Zaterdag en zondag: 09.30 tot 13.30 uur, 13.30 tot 17.30 uur en 17.30 tot 21.30 uur
- Elk lid kan hiertoe jaarlijks bij het afhalen van de ledenpas een dagdeel kiezen dat nog op het rooster beschikbaar is
- De bardienst kan worden afgekocht tegen betaling van € 25,- (2018)
- Twee leden die samen bardienst willen draaien, dienen twee dagdelen in te vullen
- Bij verhindering dient een lid zelf de bardienst te ruilen of anderszins voor vervanging te zorgen
- Ook als betrokkene tijdens een bardienst moet tennissen (tijdens een toernooi bijvoorbeeld) dient zelf voor vervanging gezorgd te worden
- Bij het niet verschijnen van een lid op het afgesproken tijdstip is dit lid de afkoopsom én een boete van € 25,- verschuldigd. In totaal dus € 50,- (€ 25,- afkoop en € 25,- boete). Dit bedrag wordt door de penningmeester in rekening gebracht
- Mocht de bardienst door (weers- of andere omstandigheden) komen te vervallen, dan dient men op een ander tijdstip deze bardienst te vervullen. Deze wordt dan opnieuw in overleg ingepland
- Kinderen zijn op ons park welkom, echter niet achter de bar. Oók niet om glazen te spoelen of iets dergelijks. Hier zal strikt op worden toegezien