Bardienst

Bardienst Regeling 2020: introductie van de dienstenplanner

De bardiensten worden vanaf 2020 digitaal geregeld door middel van de dienstenplanner van KNLTB.CLUB. Reden hiervoor is dat je huidige KNLTB-pas meerdere jaren geldig blijft. Hierdoor zijn er in 2020 geen pasjes-uitgifteavonden meer nodig en moeten we de bardiensten op een andere manier gaan inplannen.

Hoe werkt de dienstenplanner?
De dienstenplanner wordt opengesteld voor alle leden die een (of meerdere) bardienst(en) moeten inplannen. Je kunt de dienstenplanner benaderen via de KNLTB website of via de ClubApp. De instructie voor het inplannen van je dienst vind je HIER. Een overzicht van alle bardiensten van 2020-2021 vind je HIER.

Aanvullende regels per 2020
- Leden die competitie spelen mogen niet afkopen. Zij zullen een bardienst moeten inplannen.
- Leden waarvan de bardienst afgelopen seizoen is vervallen, worden geacht volgend jaar 2 bardiensten in te plannen.
- Wijzigen is tot 1 februari 2020 mogelijk. Na 1 februari kun je niet meer wijzigen, bij verhindering moet onderling geruild worden.
- Afkopen kan alleen op twee daarvoor geplande avonden in het paviljoen (contant of per pin).
- Deze avonden staan gepland op 6 en 15 januari van 19.30 tot 21 uur.
- Leden die moeite hebben met het digitaal plannen kunnen die avonden ook langskomen: we zullen voor hen dan de gewenste datum in het systeem plannen.
- De planning wordt opengezet voor de periode april 2020 t/m januari 2021.

Algemene informatie

Kijk hieronder voor de laatste versie van de bardiensten:
Bardiensten April 2019 - Maart 2020

Onder het motto “met elkaar, voor elkaar” wordt de bar tijdens openingsuren van het paviljoen bemenst door leden van de vereniging. Voor een deel bestaat deze bemensing uit leden die als groep op een vaste dag de bardienst voor hun rekening nemen.

Regels voor bardienst
- Elk lid (vanaf 18 jaar tot 70 jaar) dient tenminste één maal per jaar een bardienst te draaien.
- De tijden van de bardiensten zijn:
Maandag t/m vrijdag: 19.00 tot 23.30 uur
Zaterdag en zondag: 09.30 tot 13.30 uur, 13.30 tot 17.30 uur en 17.30 tot 21.30 uur
- Elk lid kan hiertoe jaarlijks via de dienstenplanner (internet) een dagdeel kiezen dat nog op het rooster beschikbaar is.
- De bardienst kan worden afgekocht tegen betaling van € 25,- (tarief 2020).
- Twee leden die samen bardienst willen draaien, dienen ieder een dagdeel in te vullen.
- Bij verhindering dient een lid zelf de bardienst te ruilen of anderszins voor vervanging te zorgen.
- Ook als betrokkene tijdens een bardienst moet tennissen (tijdens een toernooi bijvoorbeeld) dient voor vervanging gezorgd te worden.
- Bij het niet verschijnen van een lid op het afgesproken tijdstip is dit lid de afkoopsom én een boete van € 25,- verschuldigd. In totaal dus € 50,- (€ 25,- afkoop en € 25,- boete). Dit bedrag wordt door de penningmeester in rekening gebracht.
- Mocht de bardienst door weers- of andere omstandigheden komen te vervallen, dan dient men op een ander tijdstip deze bardienst te vervullen. Deze wordt dan opnieuw in overleg ingepland. Eventueel in een volgend seizoen.
- Kinderen zijn op ons park welkom, echter niet achter de bar. Oók niet om glazen te spoelen of iets dergelijks. Hier zal strikt op worden toegezien.

Afsluiten van de bardienst

De bar sluit op weekdagen om 23.30 uur. Bij toernooien en competities sluit de bar een uur na afloop van de laatste wedstrijd. Op vrijdagavond uiterlijk om 00.30 uur, op zaterdag uiterlijk om 21.30 uur. Tijdens de competitie is één van de captains verantwoordelijk voor het opruimen, poetsen en sluiten. Een rooster hiervoor hangt in de keuken.

Hierbij dienen de volgende werkzaamheden verricht te zijn:
- Aanvullen van de voorraad (fris)dranken vanuit de koelkast in de spoelkeuken.
- Aanvullen koelkast in spoelkeuken met voorraad uit magazijn (sleutel magazijn hangt in het sleutelkastje in de keuken).
- Zet de kratten met lege flessen in het magazijn en zet lege kratten onder de bar.
- Spoel alle gebruikte glazen goed, poleer ze (met een handdoek droogmaken zonder het glas met de vingers aan te raken) en zet ze droog in de kast.
- Was gebruikt serviesgoed af in de vaatwasmachine. Zorg ervoor dat er aan het eind geen vuil serviesgoed meer staat!
- Zet vaatwasser uit en trek de stop er uit, zodat water wegloopt.
- Maak, indien gebruikt, de frituur en magnetron goed schoon.
- Laat de keuken opgeruimd en netjes achter.
- Maak de bar goed schoon met heet water. Giet heet water over de lekbak.
- Laat het water uit de spoelbak weglopen en maak ook deze schoon.
- Schakel de geluidsinstallatie uit.
- Haal de asbakken binnen en maak deze schoon.
- Maak de tafels (binnen en buiten) schoon met een vochtige doek en ruim alle rotzooi op.
- Zet de stoelen (binnen en buiten) netjes rond de tafels en de barkrukken rond de bar en statafels.
- Schuif de stoelen buiten aan beide lange zijden tegen het paviljoen.
- Doe de luifels omhoog en vouw de parasols dicht.
- Stop vuile droge theedoeken in de waston in de keuken, en hang natte exemplaren aan het wasrekje in de keuken.
- Haal volle vuilniszakken uit de vuilnisbakken en neem ze mee naar de container zodra je weggaat.
- Sluit kassaterminal af.
- Sluit magazijn.
- Tussendeur naar magazijn afsluiten.
- Zet knop buitendeur op automatisch (zit achter deur naar keuken).
- Sluit buitendeuren van de kantine.
- Doe verlichting uit.
- Sluit binnendeur van kantine (naar halletje).
- Schakel alarm in.
- Laat buitendeur in het slot vallen.

In de keuken hangt een overzicht van deze te verrichten werkzaamheden bij het sluiten.

Als bovenstaande wordt uitgevoerd houden we ons paviljoen netjes en kunnen we de volgende dag weer gasten ontvangen in een opgeruimde en schone kantine. Hartelijk dank voor je hulp!