Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Incassso
3/3 Lidmaatschap LTV Munsel
>

De jaarlijkse contributie vormt de financiële basis van de club. De penningmeester zorgt in nauwe samenwerking met de ledenadministratie voor de inning van de contributie. Sinds enkele jaren zijn we overgegaan naar automatische incasso van de contributie en die vindt altijd in de maand januari plaats. Het tennisseizoen loopt van 1 februari t/m 31 januari.