Ereleden en leden van verdienste

Ereleden
Henny van den Berg († 23 januari 2017)
Barry Straub
Berrie Marcelis
Joop van Gaal († 30 maart 2012)
René Verhoeven

Leden van verdienste
Wim van Amelsfort
Huub Verhoeven
Johan Verhoeven
Jan Segbars († 20 oktober 2015)
Tonny van Gaal († 13 februari 2016)