Wijziging doorgeven

Wijziging adres, telefoonnummer en/of email

Geef wijzigingen in adres, telefoonnummer en email zo spoedig mogelijk aan het onderstaande adres door.

Voor wijzigingen in bankgegevens is een nieuwe machtiging noodzakelijk. Vul bijgevoegd formulier in en verstuur dit naar onderstaand adres.

Pasfoto vervangen

Werkwijze pasfoto vervangen op ledenpas, afhangbord en ClubApp
Er zijn 3 manieren om je pasfoto te vervangen:

  1. Via de ClubApp.
  2. Nieuwe pasfoto opsturen. Stuur nieuwe pasfoto naar onderstaand adres of deponeer de pasfoto in een enveloppe gericht aan de ledenadministratie in de copybus (ingang van het paviljoen). Vermeld op de achterzijde van foto naam en bondsnummer.
  3. Nieuwe foto maken of scannen en via email met vermelding van naam en bondsnummer sturen naar [email protected].

De foto moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen (eisen van de tennisbond):

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn

Ledenadministratie LTV Munsel
Wil van Mil
Langakker 10
5283 TG Boxtel
[email protected]

 

Incassoformulier_LTV_Munsel_2018.pdf