Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient, voor 1 januari van een nieuw kalenderjaar, schriftelijk (Aan: Ledenadministratie, Voetboog 5, 5283 WL Boxtel) of per email plaats te vinden bij de ledenadministratie of het secretariaat.

Bij opzegging vanaf 1 januari tot 31 januari worden de bondskosten voor het nieuwe seizoen (€ 25,-) in rekening gebracht.

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?
Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terugvragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan waaraan kosten zijn verbonden. Dit gebeurt op basis van het ledenaantal aan het begin van het verenigingsjaar. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Per speler dragen wij kosten af bij de bond. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen / kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.

Belangrijk om te weten
Van deze regeling wordt niemand rijker. Niemand steekt geld in zijn zak. Het bestuur wordt niet betaald. We voorkomen ermee dat de vereniging minder binnen krijgt dan er uit gaat. Uiteraard begrijpen wij de klachten hierover (“ik heb maar drie weken gespeeld en nu moet ik het hele seizoen betalen…”), maar het is in het belang van alle leden dat wij hierin 1 beleid volgen.