Wie doet wat

 

Dagelijks bestuur
Voorzitter Ad Hoevenaars
Penningmeester Jeroen van Leeuwen
Secretaris Marianne van Mil


De overige bestuursleden zijn voorzitter van een commissie.

Commissie Voorzitter
Paviljoencommissie Ad Hoevenaars
Technische commissie Vacature
Jeugdbegeleidingscommissie Geen
Commissie Bouw en Beheer Ton van Doorn


Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar of zo veel meer als dat nodig is. Het bestuur onderhoudt de externe relaties van de vereniging. Voor de interne communicatie worden voornamelijk de website en mededelingenborden in het paviljoen gebruikt. Daarnaast worden de leden per e-mail geïnformeerd betreft tussentijdse belangrijke ontwikkelingen, uitnodigingen, etc. Alle inkomende e-mail wordt door het secretariaat behandeld en zo nodig doorgestuurd naar betrokkenen. Het bestuur wordt ondersteund door de ledenadministratie.