Wie doet wat

 

Dagelijks bestuur
Voorzitter Gerard van Dulmen, kandidaat voorzitter
Penningmeester Kees Nouws
Secretaris Marianne van Mil


De overige bestuursleden zijn voorzitter van een commissie.

Commissie Voorzitter
Paviljoencommissie Henk van de Laak  (vacature)
Technische commissie Vacature
Commissie Bouw en Beheer Ton van Doorn


Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar of zo veel meer als dat nodig is.
Het bestuur onderhoudt de externe relaties van de vereniging.
Voor de interne communicatie worden voornamelijk de website, mededelingenborden in het paviljoen en de Clubapp gebruikt. Daarnaast worden de leden per e-mail geïnformeerd betreffende tussentijdse belangrijke ontwikkelingen, uitnodigingen, etc.
Alle inkomende e-mail wordt door het secretariaat behandeld en zo nodig doorgestuurd naar betrokkenen.

Het bestuur wordt ondersteund door de ledenadministratie.

Ledenadministratie Wil van Mil